Sergio, Talitha e Domingos- 1946

Sergio, Talitha e Domingos(neto)
1946
Autoria reno Mancuso
Acervo renan C Mancuso